เพื่อการป้องกัน คนนำชื่อ Domain นี้ไปใช้ในวัตถุประสงค์ไม่ดี

Krittamet Charoensuk